Viničné cesty

V rokoch 2012 a 2014 som zabezpečil  pre obec 70 m3 vyfrézovanej asfaltovej drte, ktorá bola následné použitá na spevnenie „viničných“ ciest na Vajke, aj Martinovej.