Na začiatku, veľké ĎAKUJEM !!!

Gratulujem všetkým novozvoleným poslancom. Neviem, čo mám viac k tomu napísať. Je to obrovský silný mandát k zmenám, k napĺňaniu môjho volebného programu a hlavne záväzok voči Vám spoluobčania. Klamal by som, keby som napísal, že som neveril v úspech. Ale takto?! Dal som do toho srdce a bol som veľkoryso odmenený. Presne 6 rokov, čo sme sa nasťahovali do Lúčnice nastal v mojom živote vážny zlom. Verím, že zlomovým bodom bude aj v prospech všetkých spoluobčanov. Máme zdravo obmenený poslanecký zbor, dvoch “Falubčanov” a verím v konštruktívnu spoluprácu pozitívny duch a snahu obetovať sa v prospech rozvoja našej obce. Vyzývam Vás všetkých k spolupráci!

Ešte raz veľké ĎAKUJEM !!!