Trojkráľový punč

Od roku 2012 a následne už každoročne som iniciátorom a v rozhodujúcej miere „financ majstrom“  Trojkráľového punču. Podujatie, na ktorom sa stretáva pravidelne 6. januára  po svätej omši pred Kostolom sv. Jána Nepomuckého niekoľko desiatok Lúčničanov aby pri vínnomom punči, čaji, mastnom, resp. tukovom chlebe s cibuľou a sladkosťami pre mladšie ročníky, spolu s vystúpením speváckych skupín a súborov v strávili „neformálnej“ atmosfére príjemné predpoludnie.