Oddychová zóna

V roku 2012 som inicioval stretnutia s pedagógmi a študentmi Katedry záhradníctva a krajinnej architektúry SPU Nitra o možnosti využitia územia tzv. bývalého cintorína na relaxačnú zónu. Výsledkom spoločného snaženia je štúdia Oddychovej zóny SLNIEČKO, ktorá bola vypracovaná v roku 2013. Zámerom je realizácia projektu z externých zdrojov.

Oddychová zóna SLNIEČKO_vizualizácia1
Oddychová zóna SLNIEČKO_vizualizácia2
Oddychová zóna SLNIEČKO_vizualizácia3