Materská škôlka

Keďže ako jedna z posledných obcí na Slovenku nemá naša obec žiadne detské mobiliáry /ihriská/, rozhodol som sa to čiastočne zmeniť a koncom augusta 2014 boli v areály materskej škôlky osadené a do užívania našim malým predškolákom odovzdané detské voľno časové prvky – dvojhojdačka, veža so šmýkaľou a trampolína. Predmetné detské prvky som daroval obci, pričom hodnota daru je 695 Eur.