Cesta a merač rýchlosti

V roku 2009 , vtedy z pozície Vedúceho odboru dopravy Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, som bol iniciátorom opravy „župnej“ cesty  III/05146prechádzajúcej našou obcou. Aj osadením solárneho merača rýchlosti sa zvýšila bezpečnosť tak chodcov, ako aj cyklistov. Obe dopravné investície realizovala Regionálna správa a údržba ciest Nitra.